/ 1 نظر / 13 بازدید
سحر

هر روز بامداد ..... لحظه ای چند آرنج خود را بر درگاه پنچره آسمان بگذار و دیده بر چهره پروردگار خویش بدوز سپس با تصویری از این دیداركه در دلت نقش بسته است نیرومند و استوار برای روبرو شدن با یک روز دیگر به پیش رو. سلام مهربون طاعات و عبادات مقبول درگاه حق تعالي ....دوست داشتی یه سربه کلبه آبجی سحر بزن آپ کرده...با آرزوي روز و روزگاري خوش و خرم التماس دعا