حباب خيال

فرود می‌آيی قطره قطره دلم پر از حباب می‌شود من آن ماهی‌ام که در هوايت شناورم.

تیر 89
1 پست
اسفند 88
9 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
7 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
14 پست